Vastuullinen johtaminen ratkaisu työelämän ongelmiin

Työn laatu puhuttaa ihmisiä paitsi politiikka- pöydissä myös kahvikupin ääressä ja some- maailmassa. Pankin räjäytti tieto Esper Caren yhden hoivakodin sulkemisesta Valviran päätöksellä, ja tietoon tulleet puutteet vanhusten hoidossa ja hoivassa eri puolilla Suomea, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Herää kysymys, voiko teollisuudessa olla vastaavia ongelmia, eli liian vähän väkeä, liikaa töitä per tekijä, liian kiire, huono ilmapiiri, hallitaanko jossain pelon politiikalla ja salaillaanko virheitä. Tähän on vastattava, että kyllä -  tosin tuntuu siltä, että kalliista koneista pidetään huolta paremmin kuin ihmisistä, ovat nämä tehdastyöläisiä tai hoivakodin asukkaita.

Moni kysyy, miksi ei puututtu asioihin ajoissa. Missä on se kansalaisten rohkeus, mikä aikoinaan mahdollisti äänioikeusvaatimukset ja muut aikoinaan radikaalit muutospyrkimykset työelämän parantamisesta. Esimerkiksi työturvallisuus ei ole ollut teollisuudessa itsestään selvyys, mutta on nykyisin hyvällä tolalla valtaosassa työpaikkoja, paljolti työntekijöiden vaatimusten vuoksi.

Puhutaan, että työpaikoilla johdetaan pelolla. Esperi Caren tapauksessa näyttääkin siltä, mikäli lehtitietoihin on uskominen. Avainsana on johtaminen. Laadukas johtaminen tarkoittaa sitä, että alaisia kuullaan ja kuunnellaan, ketään ei kuormiteta liiallisesti, on mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista ja tehdä rakentavia esityksiä asioiden parantamiseksi. Raha ei voi ratkaista silloin, kun on kyse ihmisen, joko teollisuuden työntekijän, hoivakodin asiakkaan tai hoitajan terveydestä ja hyvinvoinnista.

Suurten ikäluokkien eläköityessä mm. suuri määrä hoitajia siirtyy pois työelämästä. Samaan aikaisesti ikääntymisestä johtuva palvelujentarve kasvaa, jolloin vaarana on pula osaavasta työvoimasta. Myös teollisuudessa on nähtävissä merkkejä ongelmista ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa. Näihin tarpeisiin on kyettävä vastaamaan, mikäli haluamme että vanhukset tulevat hoidetuksi ja teollisuuden pyörät pyörivät. Työelämän laatutekijät ja osaava johtaminen ovat tässä avainasemassa.   

Kouluihin ja oppilaitoksiin on lanseerattu parin kolmen viime vuosikymmenen aikana yrittäjyyskasvatus ja termi sisäinen yrittäjyys. Toivottavasti vastuullinen yrittäjyys korostuu myös esimerkiksi harjoitusyritysten rakentajilla. Kai on huomioitu työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut, työtapaturmien ennaltaehkäisy ja raportointi?

Koulutuksissa on syytä puhua myös johtajuudesta, hyvästä ilmapiiristä, yhteistyön tekemisestä ja jokaisen työntekijän kunnioittamisesta, kun valmentaudutaan työelämään. Sanotaan, että raha ei ratkaise kaikkea, vaikka se nykymaailmaa pyörittää. Mutta ensisijaisia ovat ihmiset, ja meillä kaikilla on oikeus reiluun työelämään.

Sami Ryynänen

Pääluottamusmies

Eduskuntavaaliehdokas, SDP

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.