Työntekijän osaamisesta pidettävä huolta

SAK:n näkemys irtisanomisjärjestyksestä osana lainsäädäntöä on herättänyt runsasta keskustelua. Tämänkin lehden kolumnissa otsikolla ”Älä ole nuori” (14.11.2018) A.P. Pietilä kommentoi aihetta mm näin: ”Pitkään palvelleilla osaaminen on niin rapistunutta, että se laskee heidän markkina-arvoaan”.

Palkansaajajärjestö on esittänyt, että lakiin halutaan irtisanomisjärjestys, jonka kriteereitä ovat ammattitaito, työnantajan palveluksessa menetetty työkyky, huoltovelvollisuuden määrä ja työsuhteen kesto. Uskon, että tällainen vähentäisi mielivaltaa ja tukisi työllisyyttä. Tämän tapainen määräys irtisanomisjärjestyksessä on ollut kauan työmarkkinajärjestöjen keskusjärjestösopimuksissa, ja EK:n irtisanottua keskusjärjestösopimukset, monella alalla määräykset sovittiin osaksi työehtosopimuksia. Uutta tällainen ajattelu ei siis ole.

Kyse ei ole siitä, että nuoria ikänsä vuoksi syrjittäisiin, eihän SAK:n esityksessä iästä edes puhuta. Joissain tapauksissa kyse on ikäsyrjinnän estämisestä, eli ettei automaattisesti vanhimpia työntekijöitä irtisanota ensin. Tällaisia tapauksia ratkotaan eri oikeusasteissa joitain vuosittain.

Hyvä olisi, että lainsäädännössä selkeytettäisiin irtisanomisjärjestystä. Näin vältyttäisiin erimielisyyksiltä ja työpaikoilla olisi helpompi punnita eri vaihtoehtoja.

Ammattitaito ja sen merkitys yritykselle on ilman muuta tärkein seikka, kun päätetään työvoiman tarpeesta. On päivän selvää, että työnantajan ja myös työntekijän itsensä omalta osaltaan pitää huolehtia osaamisesta ja sen kehittymisestä.

Mutta voidaan kysyä, onko 40- vuotiaalle 20 vuotta yritystä palvelleelle viiden lapsen äidille työpaikka tärkeämpi vai vuoden samaa työtä tehneelle? Entä viisikymppiselle, jolla on rautainen ammattitaito 25 vuoden työuran jälkeen vai 60- vuotiaalle kolmen työvuoden jälkeen? Tai kuusikymppisille naisille, jotka osaavat työnsä mutta jotka työnantaja mieluusti vaihtaisi kaksikymppisiin siinä pelossa, että sairaudet vievät pian osan kuusikymppisten työkyvystä.

Spekuloida voi loputtomiin, mutta tärkeintä on nykyisissä muuttuvissa, kehittyvissä työympäristöissä, että osaamisesta pidetään kiinni, kaikille annetaan mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan ja A.P.Pietilää lainatakseni säilyttää työmarkkina-arvonsa.

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.