Tuulivoiman tuotantotuesta on luovuttava

Erilaiset tuet, erityisesti tuotannon tuet, vinouttavat markkinoita eri elinkeinoaloilla. Tuki voi olla tarpeen tietyissä tilanteissa tärkeistä yhteiskunnallisista tai muista siihen verrattavista syistä johtuen, mutta pahimmillaan se estää markkinaehtoisesti rahoitettuja investointeja tehden niistä kannattamattomia.

Sähkön tuotannon tukeminen ei ole mitenkään yhteiskunnallisesti välttämätön asia, koska Suomella on osaamista tuottaa sähköä hyvin monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla ja raaka-aineilla.

Päinvastoin, suora tuki saattaa eri tuotantomuodot eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Jos jostain tuotantomuodosta on haittaa yhteiskunnalle, niin sitä voidaan rajoittaa erilaisin maksuin tai muilla velvoitteilla.

Perustelen hieman kantaani. Nykyinen tuulivoimatuki 200–300 miljoonaa euroa/vuosi kansalaisilta kerättyjä verorahoja on liian antelias. Näille varoille olisi hyvinvointiyhteiskunnassamme tähdellisempääkin käyttöä.

Veronmaksajien rahat siirtyvät usein myös ulkomaille omistusjärjestelyjen kautta. Ulkomaiset sijoitusrahastot omistavat huomattavan osan Suomalaisesta tuulivoimasta. Tuulivoimaloiden rakentajien on purettava vanhentuneet ja käyttöikänsä lopun saavuttaneet tuulivoimalat.

Näyttää selvältä, että tuotantotuen loppuessa tuulivoimayritykset ajetaan konkurssiin ja niiden purkaminen jää yhteiskunnan (veronmaksajien) maksettavaksi vielä kertaalleen.

Mielestäni Suomeen on perustettava rahasto, jonka pääoma kerätään tuulivoiman tuottajilta. Rahaston varoilla purettaisiin ja siistittäisiin konkurssiin ajetut tuulivoimapuistot ja samalla varmistettaisiin veronmaksajien rahojen järkevämpi käyttö tulevaisuudessa.

Sami Ryynänen

Eduskuntavaaliehdokas (SDP)

Kommentoi ensimmäisenä

Please check your e-mail for a link to activate your account.