Sami & politiikka

Lakien säätämiseen laatua

 • Työelämän lakien säätäminen laadukkaaksi
 • Stoppi maan hallituksen luokattoman huonolle lakien valmistelutyölle
 • Kolmikanta palautettava – sopimusyhteiskunta kunniaan
 • Lainsäädännön vaikutusten arviointi ennakoivaksi ja kattavaksi – asiantuntijoita on kuultava
 • Aitoa sopimista, ei sanelua ja päätösten tekoa ilman vuorovaikutusta
 • Parlamentaarinen arvokkuus palautettava lakien valmisteluun
 • Työelämän asiantuntijoita tarvitaan eduskunnassa – siksi olen ehdokkaana

Palkalla on tultava toimeen

 • Jokaisen on tultava palkallaan toimeen – palkankorotusten on vastattava kustannusten nousua
 • Yhden työn pitää riittää – tavoitteena oltava kokoaikatyö kaikille halukkaille
 • Tuloloukut poistettava – demareiden yleisturvamallin toimivuus tutkittava ja ihmisarvoinen elämä taattava
 • Laajempi veropohja takaa hyvinvointivaltion olemassaolon – harmaa talous ja finanssikeinottelijat kuriin
 • Nuorisotakuu aidoksi osaksi nuorten elämänpolkua

Kestävää energiapolitiikkaa ja teollisuutta

 • Strategista omaisuutta ei saa myydä rajojen ulkopuolelle – huoltovarmuus turvattava kaikissa olosuhteissa
 • Energiaverkot ja öljyteollisuus takaisin suomalaisten käsiin
 • Uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja tutkimukseen on varattava riittävästi rahaa ja tarpeellisia resursseja - teollisuuden energiansaanti turvattava kestävällä tavalla
 • Suomi on bioenergian kehittäjämaa – pidetään se sellaisena jatkossakin
 • Tarvitaan kansallinen teollisuusstrategia työn ja toimeentulon takaamiseksi

Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot ovat hyvinvoinnin perusta

 • Koulutukseen satsattava – korkea osaamisen taso on edellytys elinkeinoelämän kehittymiselle
 • Työntekijä on voimavara ja osaaminen pääomaa
 • Nuorille kunnollinen koulutus työelämän muuttuviin tarpeisiin
 • Tutkimusta tuettava tuottamattomien yritystukien sijaan
 • Kiertotaloudesta kestävää kasvua ympäristön ja ilmastonmuutoksen ehdoilla – Suomella on käyttämättömiä mahdollisuuksia – tehdään niistä totta

Työtä ja toimeentuloa

 • Elinkeinorakennetta monipuolistettava – uudet tavat tuottaa ja luoda uutta otettava tavoitteeksi
 • Työ- ja pääomatulot samalla viivalle verotuksessa
 • Verotaakka oikeudenmukaiseksi – rikkaat kantamaan enemmän vastuuta
 • Tuottavuus perustuu osaamiseen ja korkeaan teknologiaan – jokaisella meistä tulee olla oikeus koulutukseen ja oikeus olla aidosti osallisena yhteiskunnassa

Oikeudenmukaisuutta työelämään

 • Edistetään yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia – tämä tarkoittaa nykyistä oikeudenmukaisempaa tulonjakoa
 • Kehitetään lainsäädännön pohjalta palkansaajien työelämäoikeuksia
 • Velvoitetaan tietyn kokoisia yrityksiä perustamaan palkansaajarahastoja
 • Korotetaan palkkoja yleiskorotuksen ostovoima turvaavasti, myös yrityskohtaisesti tuottavuuden kasvun ja tuloksen mahdollistamilla palkkaratkaisuilla
 • Parannetaan työttömyysturvan tasoa
 • Työnantajien on kannettava nykyistä oikeudenmukaisempi osuus yhteiskunnan toiminnasta ja rahoituksesta

Elinvoimainen Uusimaa

 • Itä-Uusimaa tarvitsee junaradan (linjaus pk-seutu – Porvoo – Liljendahl – Lapinjärvi - Kouvola ja siitä edelleen Itä-Suomeen)
 • Koulutuspaikat taattava kaikissa kunnissa – oikeus koulutukseen nuorille lähellä kotikaupunkia – työelämän ja tulevaisuuden tarpeet huomioitava
 • Investoinnit tehtävä kestävästi – kertakäyttökulttuuri rakentamisessa kuriin
 • Työpaikkoja sinne missä on ihmisiä – tervettä yrittäjyyttä on tuettava mm. kaavoituksen keinoin